IIA Ukraine

Світове лідерство у професії внутрішнього аудиту та корпоративного управління

АНОНС: Quality Assurance and Improvement Program / Програма забезпечення та підвищення якості

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmailby feather
19-20.04.2018
Quality Assurance and Improvement Program of Internal Audit Function (for Internal Auditors)
 

Програма забезпечення та підвищення якості функції внутрішнього аудиту (для внутрішніх аудиторів)
Семінар: «Програма забезпечення та підвищення якості функції внутрішнього аудиту (для внутрішніх аудиторів)» з прикладами з практики.
Інститут внутрішніх аудиторів України запрошує Вас прийняти участь в семінарі на тему “Програма забезпечення та підвищення якості функції внутрішнього аудиту (для внутрішніх аудиторів)”, що запланований на 19-20.04.2018 з прикладами з практики. Заплановано синхронний переклад російською.
Лектор: Жан-Пьєра Гарітт (СІА, CCSA, CISA, CFE) – експерт Європейського Союзу щодо проектів реструктуризації в Східній Європі і Південно-Східній Азії, консультант органів управління (Правління та Аудиторські комітети) компаній в Бельгії, Німеччині, Таїланді, Малайзії, Румунії, Словенії і Туреччині, член Асоціації Директорів Європейських Компаній (ecoDa), де відповідає за розвиток кращих практик корпоративного управління в Центральній та Східній Європі, екс Президент Глобального Інституту внутрішніх аудиторів, екс Президент Європейської конфедерації Інституту внутрішнього аудиту (ECIIA), екс Головоа Азіатської конфедерації Інституту внутрішнього аудиту (ACIIA). Є одним з найвидатніших фашівців з більш ніж 40 річним досвідом роботи в області корпоративного управління та управління ризиками, внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та запобігання шахрайству (компанії Deloitte, KPMG, PwC, Світовий банк, Європейська комісія і т.д.), виконав перевірку та надав консультації для понад 100 функцій внутрішнього аудиту в Європі, Азії, Африці та США.
Час проведення:
19.04.2018   9:00 – 17:00
20.04.2018   9:00 – 17:00
з перервами на каву.
Сертифікат: По закінченню семінару учасники отримають сертифікат від Інституту внутрішніх аудиторів України із наданням 12,6 CPE годин.
Місце проведення семінару: готель ALFAVITO, вул. Предславинська, 35Д, Київ, Украина, 03150.
Реєстрація на семінар здійснюється до 18.04.2017 включно. Заявки на участь у семінарі просимо надсилати на електронну адресу навчального центу Інституту edu@iia.org.ua.
Вартість семінару: 200 Євро (по курсу НБУ на дату виставленого рахунку без ПДВ) у разі ранньої реєстрації до 31.03.2018. Після – 250 Євро.
Знижка 20% для членів Інституту та 10% для двох та більше учасників від однієї компанії.
ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (ДЛЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ)
 
Семінар буде корисний керівникам внутрішнього аудиту та іншим працівникам підрозділу внутрішнього аудиту, які виконують функцію (членам Аудиторського комітету та керівникам Аудиту Групи) та/чи відповідальним за контроль та підвищення якості внутрішнього аудиту.
Зверніть увагу!
Мета семінару:
Внутрішній аудит займає місце в «C – suites» (CEO, CFO, CIO та COO) більшості організацій. Для того, щоб підкреслити цю відповідальність та довіру, важливо мати якісну програму, яка забезпечує та покращує якість послуг внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит повинен мати можливість виправдати своє існування перед зацікавленим сторонам.
В ході даного семінару буде представлений практичний підхід до розробки та запровадження Програми гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту на основі міжнародного досвіду. Здобуті знання допоможуть в ході підготовки до проведення зовнішньої незалежної оцінки якості внутрішнього аудиту в організації.
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
Частина 1.
• Хто є зацікавленими сторонами внутрішнього аудиту?
• Уроки, отримані щодо якості внутрішнього аудиту.
• Принципи якості в межах міжнародної професійної практики (IPPF).
Частина 2.
• Підтримка функцій внутрішнього аудиту.
• Позиція внутрішнього аудиту в організації.
• Як отримати та підтримувати відповідні ресурси внутрішнього аудиту?
• Інструменти для підтримки внутрішнього аудиту.
Частина 3.
• Виробничі процеси функції внутрішнього аудиту.
• Довгострокове та короткострокове планування внутрішнього аудиту.
• Виконання завдань внутрішнього аудиту.
• Звітність про результати внутрішнього аудиту.
Seminar: «Quality Assurance and Improvement Program of Internal Audit Function (for Internal Auditors)» with the practical examples
 
The Institute of Internal Auditors of Ukraine invites you to take part in a seminar on the “Program for ensuring and improving the quality of the internal audit function (for internal auditors)” scheduled for 19-20.02.2018. The session will include practical examples. Synchronous translation is planned in Russian.
Lecturer: Jean-Pierre Haritte (CIA, CCSA, CISA, CFE) is a member of the Institute of Internal Auditors (formerly the President of the Global Institute of Internal Auditors), which has 40 years of experience in internal audit, internal control, risk management, corporate governance and Preventing Fraud. Jean-Pierre has checked more than 100 internal audit functions in Europe, Asia, Africa and the United States.
Time of the event:
19.04.2018   9:00 – 15:00
20.04.2018   9:00 – 17:00
with coffee breaks.
Certificate: At the end of the seminar, participants will receive a certificate from the Institute of Internal Auditors of Ukraine with 12.6 CPE hours.
Venue: hotel ALFAVITO, 03150 Ukraine, Kyiv, 35D Predslavynska St.
Registration for the workshop is on till 18.04.2017 inclusive. Applications for participation in the seminar are to be sent to the e-mail of educational centre: edu@iia.org.ua.
Cost of the seminar: Early Birds – 200 Euro till 31/03/2018, after 250 Euro (at the rate of the NBU on the date of the invoice, without VAT).
20% discount for the members of the Institute and 10% for two and more participants from one company.
QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM OF INTERNAL AUDIT FUNCTION (FOR INTERNAL AUDITORS)
The workshop will be useful to internal audit executives (CIA) and other internal audit staff that perform management function (members of the Audit Committee and Audit Group leaders) and / or responsible for monitoring and improving the quality of internal audit.
Purpose of the seminar:
Internal audit has been earning its place within the C-suite of most organizations. In order to underline this responsibility and trust, it is important to have a quality program in place that assures and improves the quality of the internal audit services. Internal audit must be able to justify its existence to a number of stakeholders.
During this seminar a practical approach to the development and implementation of the Quality Assurance and Improvement Program of the internal audit based on international experience will be presented. The acquired knowledge will help in the preparation for the external independent assessment of the quality of internal audit in the organization.
PROGRAM OF THE SEMINAR
Part 1.
• Who are the stakeholders of internal audit?
• Lessons learnt with regard to the quality of internal audit.
• The quality principles within the International Professional Practices Framework (IPPF).
Part 2.
• The Supporting Processes of an Internal Audit Function.
• The position of internal audit within the organization.
• How to obtain and maintain the appropriate internal audit resources?
• Tools to support the internal audit activities.
Part 3.
• The Production Processes of the Internal audit Function.
• Long-term and short-term internal audit planning.
• The execution of an internal audit engagement.
• Reporting on the results of an internal audit engagement.

Якщо ви знайшли орфографічну помилку, повідомте нас про це, вибравши цей текст і натиснувши Ctrl+Enter.

Поділитися

The Author

Sergii

IT and Information security consultant, IT auditor, lecturer
ВГО "Інститут Внутрішніх Аудиторів України" © 2012-2016 Frontier Theme

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: