IIA Ukraine

Світове лідерство у професії внутрішнього аудиту та корпоративного управління

Марина Бариніна

Facebookgoogle_pluslinkedinmailFacebookgoogle_pluslinkedinmailby feather

Заслужений економіст України, директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.
Сертифікований аудитор України, Сертифікований професійний внутрішній аудитор державного сектору України.

Досвідчений фахівець з семирічним стажем роботи на керівних посадах фінансово-економічного напряму в державному секторі економіки та дев’ятирічним стажем зовнішньої і внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.
Є одним з ініціаторів та розробників реформи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні, впровадження якої однією з перших розпочала з 2005 року. Перший керівник Центрального підрозділу гармонізації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державному секторі України, має успішний досвід реалізації міжнародних проектів у сфері державного внутрішнього фінансового контролю і внутрішнього аудиту.
Як керівник або член робочих груп працювала над розробкою нормативно-правових актів, зокрема у сферах фінансового контролю, інспектування та аудиту, внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державному секторі. Організувала та провела серії навчальних заходів з питань державного внутрішнього фінансового контролю, інспектування та аудиту, внутрішнього контролю, управління ризиками, внутрішнього аудиту, запобігання та зниження корупції.
Має 16-річний досвід науково-педагогічної роботи з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Праця і заробітна плата», «Судова бухгалтерія».
Останні роки очолює Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, який було створено за її безпосередньої організаційної та методологічної участі, ініціювала і координувала впровадження в Міністерстві оборони та Збройних Силах України внутрішнього контролю та управління ризиками за міжнародно визнаними правилами і стандартами.

Має понад 70 публікацій та наукових праць (у тому числі у співавторстві) з питань бухгалтерського обліку, державного фінансового контролю та аудиту, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, запобігання корупції, зокрема:

  • Maryna Barynina, Mark Pyman. “The 3rd line of defence”: How audits help address defence corruption / Transparency International UK. – 2012. – 44 p. – Режим доступу: http://www.tidefence.org/publications/1121-the-3rdlineofdefencehowauditscanhelpaddressdefencecorruption.
  • Бариніна М.В. Взаємодія підрозділів внутрішнього аудиту із правоохоронними органами / Баланс-бюджет. – 2012. – № 22 (381). – с. 17 – 22.
  • Бариніна М.В. Підрозділи внутрішнього аудиту: планування діяльності / Баланс-бюджет. –  2013. – № 36 (448). – с. 14 – 30.
  • Бариніна М.В. Планування внутрішнього аудиту: консультації з керівництвом та відповідальними за діяльність (частина перша) / Баланс-бюджет. –  2014. – № 40 (504). – с. 33 – 38.
  • Бариніна М.В. Планування внутрішнього аудиту: консультації з керівництвом та відповідальними за діяльність (частина друга) / Баланс-бюджет. –  2014. – № 41 (505). – с. 18 – 23.
  • Бариніна М.В. Проблемні питання гармонізації розвитку функції внутрішнього аудиту в державному секторі України з міжнародно визнаними стандартами і правилами ЄС / Наукові праці НДФІ. – 2015. – Вип. 4. – С. 104 – 119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2015_4_10.
  • Barynina M. The role of Internal Audit in preventing and reducing of corruption / Фінанси України. – 2015. – № 11. – c. 97 – 112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_11_8.
  • Barynina M. The 3rd line of defence: how audit can help addressing defence corruption / The First International Anti-Corruption Week: November, 23-27, 2015. – Building Integrity Training and Education Center, I. Chernyakhovsky National Defence University – 2016. – p. 100 – 116.

Поділитися

The Author

Sergii

IT and Information security consultant, IT auditor, lecturer
ВГО "Інститут Внутрішніх Аудиторів України" © 2012-2016 Frontier Theme