IIA Ukraine

Світове лідерство у професії внутрішнього аудиту та корпоративного управління

Зовнішня оцінка Внутрішнього Аудиту

Facebookgoogle_pluslinkedinmailFacebookgoogle_pluslinkedinmailby feather

Quis custodiet ipsos custodes?

(Лат.) «Кто устережёт самих сторожей?»

 

Внутрішній аудит (ВА) зазвичай вбачається взірцем якості, професійної етики та культури в організації. А хто має доглядати за якістю та етикою незалежного внутрішнього аудитор? Що з цього приводу вимагають регулятори, Глобальний Інститут Внутрішніх Аудиторів (ІВА), який є міжнародний досвід?

По-перше слід відмітити, що ІВА є міжнародною професійною асоціацією, єдиною глобальною платформою професії внутрішнього аудитора, що встановлює Міжнародні Професійні Стандарти Внутрішнього Аудиту, в тому числі Стандарт 1312 – Зовнішні оцінки (далі – Стандарт).

В Україні проектом Закону «Про внутрішній аудит» передбачається та Постановою Національного банку України №311 «Про організацію внутрішнього аудиту в банках України» вимагається зовнішня оцінка діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, яка повинна проводитися щонайменше один раз на п’ять років кваліфікованим незалежним експертом або групою експертів, які не є працівниками суб’єкта внутрішнього аудиту.

Зовнішня оцінка має охоплювати повний спектр аудиторської і консультаційної роботи, що виконується ВА, в тому числі оцінку відповідності визначенню ВА та Стандартам, дотримання Кодексу етики, продуктивність та ефективність ВА, можливість покращень.

Згідно зі Стандартом – зовнішні оцінки можуть бути проведені у формі повної зовнішньої перевірки або самооцінки з незалежною зовнішньою ратифікацією:

  • Командою, яка повністю незалежна від організації. Такі послуги надає ІВА
  • Самооцінка з ратифікацією незалежним експертом
  • Командою рецензентів, яка складається з членів не менш як трьох різних організацій.

Кваліфікаційні вимоги є однаковими для всіх трьох груп. Зовнішня команда також повинна включати учасників, які мають досвід роботи з інформаційними технологіями (ІТ), відповідний досвід в галузі та досвід в інших спеціалізованих дисциплінах (наприклад, бухгалтерський облік, оподаткування чи екологічні питання, за необхідністю).

Як же обрати зовнішнього оцінювача? Мабуть найкращий спосіб – це перевірити репутацію оцінювача та поспілкуватися з його попередніми клієнтами. Але що робити коли ринок таких послуг не є розвинутим і інформація щодо постачальників та користувачів не є загальнодоступною? Звертайтеся до Інституту Внутрішніх Аудиторів. Лише Інститут на глобальному рівні має можливість визначати осіб що мають право проводити зовнішні оцінки.

Ключовим результатом зовнішньої оцінки є висновок: чи відповідає ВА Міжнародним стандартам професійної практики.

Для декого досягнення висновку “відповідає стандартам” може звучати безапеляційно і перфектно, вимагаючи складних, ресурсномістких зусиль. Проте відповідність насправді набагато легше досягти, ніж здається. Фактично, численні заходи, що проводяться практиками, інтуїтивно відповідають Стандартам.

Наприклад, недотримання певного стандарту у конкретній перевірці ВА не є перешкодою для застосування зовнішнім оцінювачем висновку про те що «ВА відповідає Міжнародним стандартам професійної практики ВА». Негативний висновок застосовується лише у випадках систематичних порушень стандартів.

Наприкінці слід зауважити що незалежність експерту/групи експертів з оцінки передбачає відсутність фактичного або потенційного конфлікту інтересів, а також відсутність належності або підконтрольності тій організації, до якої належить функція ВА.

Керівник ВА повинен залучати вище керівництво та раду директорів до процесу відбору постачальника зовнішньої оцінки.

В нагоді може бути Посібник з оцінки якості ВА розроблений ІВА (IIA Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity):

https://na.theiia.org/services/quality/Pages/Quality-Assessment-Manual.aspx

Інші корисні джерела:

Проект Закону України Про Внутрішній Аудит  (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=55935&pf35401=350756)

Стаття 26 – Зовнішня оцінка діяльності підрозділу внутрішнього аудиту повинна проводитися щонайменше один раз на п’ять років кваліфікованим незалежним експертом або групою експертів, які не є працівниками суб’єкта внутрішнього аудиту.

Стаття 16 – Керівник підрозділу внутрішнього аудиту несе відповідальність за проведення незалежної зовнішньої оцінки діяльності підрозділу внутрішнього аудиту з періодичністю не менше одного разу на п’ять років.

Стаття 24 – Програма забезпечення та підвищення якості містить внутрішні і зовнішні оцінки. Керівник внутрішнього аудиту періодично звітує про результати програми забезпечення та підвищення якості керівництву центрального органу виконавчої влади та раді.

Постанова НБУ №311 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16)

Пункт 32 вимагає від Ради банку забезпечити проведення зовнішньої оцінки ВА не рідше ніж один раз на п’ять років кваліфікованим незалежним експертом (групою експертів), який(і) не є працівником(ами) банку.

Максим Корольов.

Якщо ви знайшли орфографічну помилку, повідомте нас про це, вибравши цей текст і натиснувши Ctrl+Enter.

Поділитися

The Author

Sergii

IT and Information security consultant, IT auditor, lecturer
ВГО "Інститут Внутрішніх Аудиторів України" © 2012-2016 Frontier Theme

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: