IIA Ukraine

Світове лідерство у професії внутрішнього аудиту та корпоративного управління

Програма навчання

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmailby feather

Щоб бути в курсі актуальних подій та заходів Інституту, підпишіться на розсилку наших актуальних новин. Дана підписка призначена виключно для повідомлень щодо заходів, пов’язаних з діяльністю Інституту. Підписатись можна тут http://list.iia.org.ua/?p=subscribe&id=2

Для реєстрації на навчання завчасно надішліть заповнену форму (завантажити тут) на адресу Інституту edu@iia.org.ua, або заповніть форму реєстрації за посиланням тут.

Всеукраїнська громадська організація “Інститут внутрішніх аудиторів України” пропонує до Вашої уваги програму проведення семінарів для внутрішніх аудиторів, керівників підприємств, ризик-менеджерів, підготовлену нашими спеціалістами. Ми запрошуємо до викладання як вітчизняних, так і іноземних високопрофесійних сертифікованих фахівців, лідерів аудиторської професії.

ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ

на І півріччя 2020 року

Дата оновлення даних: 16.02.2020

Тема / Зміст
Дата Лектор
СРЕ години Вартість без ПДВ
ЛЮТИЙ
Шахрайство: практика виявлення та протидія

Визначення поняття «шахрайство». Ознаки шахрайства. Види шахрайства. Індикатори ( «Червоні прапорці») шахрайства. Типові схеми та методи шахрайства (розбір конкретних прикладів і ситуацій). Шахрайство в розрізі типів ризиків. Основні методи виявлення шахрайства.  Використання аналітичних процедур для виявлення шахрайства. Відповідальність за вчинене шахрайство.  Відшкодування збитків та притягнення винних осіб до відповідальності. Програма боротьби з шахрайством.  Залучення працівників і зовнішніх сторін до інформування компанії про шахрайства та зловживання Роль внутрішнього аудиту в протидії шахрайству.

20.02.2020
Лебединець Т.Л.

6

5 000 грн
Ключові фактори успіху служби внутрішнього аудиту (4 години)

Статус служби внутрішнього аудиту в організації. Наявність функціональної стратегії. Управління очікуваннями і формування попиту. Вибудовування відносин з зацікавленими сторонами. Ризик- орієнтований аудит. Знання бізнесу. Мотивація і розвиток персоналу. Використання інформаційних технологій у внутрішньому аудиті. Оцінка ефективності діяльності внутрішнього аудиту. Програма підвищення якості внутрішнього аудиту.

28.02.2020

10:00-14:00

Лебединець Т.Л.

3

3 000 грн
БЕРЕЗЕНЬ
Кращі практики проведення внутрішнього аудиту та оформлення робочих документів

Вимоги Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту щодо проведення  аудиторських перевірок (виконання  аудиторських завдань). Етапи проведення  аудиторської перевірки та оформлення робочих документів на кожному  етапі. Оформлення результатів перевірки та написання рекомендацій і звіту. Організація та проведення контролю наданих рекомендацій за результатами проведеного аудиту.

11.03.2020 Калінчук Л.А.

6

5 000 грн
Аудит корпоративного управління банку

Законодавчі вимоги до організації корпоративного управління. Міжнародні стандарти, принципи корпоративного управління. Оцінка діяльності та складу корпоративних органів банку (Ради, Правління, ключових співробітників банку). Комітети ради та правління як складові корпоративного управління установи. Модель «Трьох ліній захисту»: складові та взаємодія між трьома лініями захисту. Оцінка системи управління ризиками банку. Оцінка діяльності підрозділу комплаєнс. Впровадження корпоративних стандартів та культури. Повноваження та відповідальність ради банку. Компетенції та склад ради банку. Повноваження та відповідальність Правління. Менеджмент банку. Управління на рівні групи. Функція ризик-менеджменту. Ідентифікація, моніторинг та контроль за ризиками. Взаємодія у процесі управління ризиками. Політика винагороди. Розкриття інформації. Оцінка якості корпоративного управління та рекомендації по результатах перевірки.

26.03.2020 Лебединець Т.Л.

6

5 000 грн
КВІТЕНЬ
Основи складання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту (4 години)

Основні аспекти написання Програми забезпечення та підвищення якості для поліпшення функції внутрішнього аудиту.

01.04.2020

10:00 – 14:00

Лебединець Т.Л.

3

5 000 грн
Важливість поняття Етики в організації та оцінювання ефективності програм Етики (Круглий стіл)

Чому Етика важлива для будь-якої організації? Як Етика допомагає додавати вартості бізнесу? Яка має бути позиція Аудиту до розвитку Етики в організації?

09.04.2020

9:30 – 12:30

Померко М.В., Лебединець Т.Л.

2.5

по Етиці

990 грн
Основи написання рекомендацій за результатами проведеного внутрішнього аудиту (4 години)

Прийоми найбільш ефективного складання рекомендацій  за підсумками аудиторських перевірок. Критерії якості рекомендацій. Термін впровадження рекомендацій. Відповідальні особи за впровадження рекомендацій.

24.04.2020

10:00-14:00

Калінчук Л.А.

3

3 000 грн
ТРАВЕНЬ
Оцінка діяльності внутрішнього аудиту. Як підготуватися до проведення зовнішньої оцінки функції ВА: програма забезпечення якості та поліпшення функції внутрішнього аудиту

Вимоги Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту щодо проведення оцінки діяльності внутрішнього аудиту. Організація та проведення внутрішньої оцінки. Організація та проведення зовнішньої оцінки. Написання Програми забезпечення та підвищення якості для поліпшення функції внутрішнього аудиту. Як підготуватися до проведення зовнішньої оцінки внутрішнього аудиту. Основи корпоративного управління.

06-07.05.2020 Лебединець Т.Л.

12

10 000 грн
Основні теми ІТ аудиту – що та як перевіряти?

Огляд основних питань ІТ аудиту (корпоративне управління ІТ, Проектний менеджмент і розробка, Управління змінами, Операції ІТ, ВСР, Інформаційна безпека, аудит контролів додатків). Практика проведення окремих перевірок ІТ аудиту.

21.05.2020 Померко М.В.

6

5 000 грн
Аудит операційного ризику банку

Що  таке ризик та операційний ризик? Організація аудиту операційного ризику. Оцінка якості системи управління операційним ризиком. Оцінка адекватності моделі  управління операційним ризиком. Оцінка внутрішньої нормативної бази щодо управління операційним ризиком. Оцінка якості та достатності інструментів для  управління операційним ризиком. Оцінка системи внутрішнього контролю в процесі управління операційним ризиком. Розгляд прикладів недоліків/порушень в системі  управління операційним ризиком.

28.05.2020 Калінчук Л.А.

6

5 000 грн.
ЧЕРВЕНЬ
Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю
Основні поняття і визначення.  Основні елементи внутрішнього контролю. Основні етапи оцінювання внутрішнього контролю. Критерії оцінки внутрішнього контролю
09.06.2020 Лебединець Т.Л.

6

5 000 грн.
Спеціалізований курс, присвячений питанням внутрішнього
аудиту, внутрішнього контролю та управлінню ризиками
Тема 1. Практичні рекомендації по провадженню Міжнародних Стандартів професійної практики внутрішнього аудиту1. Основні Положення міжнародної професійної практики внутрішнього аудиту 2 Мета, повноваження та відповідальність: Статут внутрішнього аудиту, Кодекс етики, Положення про підрозділ внутрішнього аудиту3. Забезпечення об’єктивності та незалежності внутрішнього аудиту4. Забезпечення професійної компетентності та належної ретельності

5. Постійний професійний розвиток

6. Зростаюча роль внутрішнього аудиту: стратегічна и операційна ролі внутрішнього аудиту в системі управління організацією

Тема 2. Ризик-орієнтоване планування внутрішнього аудиту

1. Вимоги Міжнародних Стандартів професійної практики щодо ризик-орієнтованого планування

2. Стратегічне та поточне планування внутрішнього аудиту

 2.1. Ризик-орієнтований  аудит. Недоліки та переваги.

 2.2. Оцінка системи внутрішніх контролів для цілей внутрішнього аудиту

 2.3. Ідентифікація та оцінка ризиків для цілей аудиту. Властивий і залишковий ризик,  прийнятний ризик (ризик апетит).

 2.4. Визначення «Всесвіту аудиту». Стратегічний план

 2.5. Щорічна оцінка ризиків та річне планування

3. Координація планування аудиту з іншими функціями

4. Зв’язок між аудиторським плануванням та аудиторськими завданнями. Врахування результатів виконання аудиторського завдання в ході перегляду та оновлення річного планування

Тема 3. Процес аудиту від планування до написання аудиторського звіту

1. Вимоги Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту щодо проведення  аудиторських перевірок (виконання  аудиторських завдань)

2. Планування та проведення аудиторської перевірки

 • Етапи проведення аудиторської перевірки
 • Вимоги до оформлення робочих документів на кожному етапі перевірки

3. Етап підготовки

 • Визначення периметру та цілі перевірки
 • Підбір команди. Розподіл завдань та обов’язків
 • Складання Програми та графіку перевірки
 • Повідомлення керівництва про перевірку
 • Організаційне засідання з керівництвом
 • Організація та проведення інтерв’ю
 • Оформлення робочих документів

4. Етап оцінки

 • Аналіз інформації та документів
 • Аналіз контрольного оточення
 • Оцінка та визначення ризиків, притаманних підрозділу чи темі, що перевіряється
 • Оцінка дієвості системи внутрішнього контролю
 • Оформлення робочих документів

5. Етап дослідження

 • Проведення дослідження: тестування, опитування , аналіз, оцінка
 • Методологія створення вибірок
 • Оцінка ефективності системи внутрішнього контролів та дій менеджменту
 • Визначення рівня виявлених недоліків, оцінка ризиків, надання   та  погодження рекомендацій
 • Оформлення робочих документів

6. Заключний етап – оформлення результатів перевірки та написання звіту

 • Заключна нарада з керівництвом
 • Написання звіту
 • Заповнення таблиці ризиків та пов’язаних контролів

7. Зберігання робочих документів та автоматизація процесу архівації

 • Ціль та принципи
 • Документи та етапи  їх архівування
 • Доступ до документів
 • Знищення робочих документів по закінченню терміну зберігання

8. Проведення контролю виконання наданих рекомендацій  за результатами проведеного  аудиту

Тема 4  Оцінка діяльності внутрішнього аудиту

 Вимоги Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту щодо проведення оцінки діяльності внутрішнього аудиту. Організація та проведення внутрішньої оцінки.  Організація та проведення зовнішньої оцінки.  Написання Програми забезпечення та підвищення якості для поліпшення функції внутрішнього аудиту. Як підготуватися да проведення зовнішньої оцінки внутрішнього аудиту.

15-18.06.2020 Лебединець Т.Л., Калінчук Л.А.

24

20 000 грн.
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ: класифікація, регламентація опис, використання у внутрішньому аудиті

Визначення бізнес-процесу.  Взаємозв’язок бізнес-процесів з цілями компанії.  Бізнес-процеси та ризики.  Основні цілі і завдання опису бізнес-процесів.  Класифікації бізнес-процесів. Використання бізнес-процесів у внутрішньому аудиті.  Практичне заняття: опис бізнес- процесу за результатами прослуховування інтерв’ю, визначення ризиків та контрольних процедур на прикладі описаного бізнес-процесу.

24.06.2020

6

5 000 грн.

* План Спеціалізованого 4-х денного курсу, присвяченого питанням внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю (для всіх рівнів аудиторів) можна завантажити тут.

Для членів Інституту та/або при реєстрації 3-х або більше слухачів від однієї організації – знижка 10%.

УВАГА! Даний план є попереднім. Відповідно до поточних умов можливі незначні зміни по датах, додавання нових програм. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті.

На всі питання, що стосуються умов участі, Вам відповість Наталія Чорна,

mob: +380.67.497.8668,

e-mail: natalia.chorna@iia.org.ua, edu@iia.org.ua

За окремою заявкою може бути проведене додаткове чи корпоративне навчання. Контактна адреса: edu@iia.org.ua

Якщо ви знайшли орфографічну помилку, повідомте нас про це, вибравши цей текст і натиснувши Ctrl+Enter.

Поділитися

The Author

Maksym

ВГО "Інститут Внутрішніх Аудиторів України" © 2012-2016 Frontier Theme

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: